Geschiedenis

Op 7 December 1949 werd de Limburgse Scheidsrechterovereenkomst boven de doopvont gehouden. De vriendenkring van de scheidsrechters van het gewest Beringen werd officieel ondergebracht bij de Koninklijke Belgische Voetbal Bond, en kreeg 5277 als stamnummer toegewezen. Het ontstaan van de scheidsrechtersverenging is te danken aan de scheidsrechters welke in de jaren 1946 tot 1949 elkaar opzochten, om onder elkaar hun lotgevallen over de arbitrage te vertellen en om mekaar te volmaken. Alvorens onze vriendenkring het daglicht zag werd op 22 mei 1949 een stichtingsvergadering gehouden waarop o.a. de naam van de vriendenkring werd gekozen. Het eerste bestuur van onze vriendenkring werd voorgezeten door de Heer Janssens J. bijgestaan door Kennes P. en Filée P.

De vriendenkring bestaat vandaag 69 jaar en heeft als belangrijkste doel vriendschap en kameraadschap scheppen onder de scheidsrechters en sympathisanten en dit over verschillende gemeenten, steden en provincies heen.

Dit kameraadschap wordt op talloze manieren bevorderd, waarbij ieder Gewest een welbepaalde rol vervult. Het Scheidsrechters Gewest Beringen doet dit onder meer door het organiseren van talloze activiteiten. Zo vindt er jaarlijks een ledenfeest plaats, organiseren we vierjaarlijks opfrissingscursussen, daguitstappen, voetbalwedstrijden tussen de verschillende bevriende gewesten, een nieuwjaarsreceptie. Dit seizoen organiseert het Scheidsrechters Gewest Beringen opnieuw de Nacht van de REF. Een feest waar voetbalminnend Limburg zeker aanwezig moet zijn!

 

Meer informatie over onze huidige bestuursploeg kan u terugvinden op de volgende link: Bestuursploeg