Geschiedenis

Op 7 december 1949 werd de Limburgse Scheidsrechterovereenkomst Gewest Beringen boven de doopvont gehouden. De vriendenkring van de scheidsrechters van het gewest Beringen werd officieel ondergebracht bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, en kreeg 5277 als stamnummer toegewezen. Het ontstaan van de scheidsrechtersverenging is te danken aan de scheidsrechters welke in de jaren 1946 tot 1949 elkaar opzochten, om onder elkaar hun lotgevallen over de arbitrage te vertellen en om mekaar te vervolmaken. Alvorens onze vriendenkring het daglicht zag werd op 22 mei 1949 een stichtingsvergadering gehouden waarop o.a. de naam van de vriendenkring werd gekozen. Het eerste bestuur van onze vriendenkring werd voorgezeten door de Heer Janssens J. bijgestaan door Kennes P. en Filée P.

De vriendenkring bestaat reeds sinds 1949 en heeft als belangrijkste doel scheidsrechters helpen om zich verder te ontplooien en vriendschap en kameraadschap te scheppen onder de scheidsrechters en sympathisanten en dit over verschillende gemeenten, steden en provincies heen. Scheidsrechters Gewest Beringen bevordert deze vriendschap onder meer door het organiseren en bijwonen van talloze activiteiten. Zo faciliteren we viermaal per jaar de verplichte gewestelijke cursussen, organiseren we opfrissingscursussen, daguitstappen, voetbalwedstrijden tussen de verschillende bevriende gewesten, vindt er jaarlijks een ledenfeest plaats, een nieuwjaarsreceptie, reglementenstudie en zoveel meer. Activiteiten voor zowel jong als oud waardoor we onze leden zeker een return voor hun lidgeld kunnen geven.

We hechten veel belang aan onze goede samenwerking met het Bureau Arbitrage Limburg, Voetbal Vlaanderen en de voetbalclubs uit onze contreien. Daarenboven zetelen we in de Sportraad van de stad Beringen, de Gewestenvergadering en werken samen met de heer B. Put mee aan de Jeugdraad Arbitrage van het Referee Office onder impuls van de heer L. Visser. Ten slotte ondersteunen we ten volle het Trainingskamp en de trainingen van de heer D. Ceyssens van de Limburgse Scheidsrechters en hebben tevens een hechte band met de andere Limburgse scheidsrechtersverenigingen/vriendenkringen uit de gewesten Bree, Bremfluiters Genk, Hasselt/SintTruiden, Maasland, Noord-Limburg en Zuid-Limburg.

Daarnaast proberen wij samen met het Bureau Arbitrage Limburg mee in te staan voor de rekrutering van nieuwe scheidsrechters en mee te zorgen voor een goede start van hun carrière met onze Meet&Greet en het aanwijzen van een meer ervaren mentor, ‘peter’ genoemd. Elke nieuwe scheidsrechter kan steeds bij ons terecht en wij trachten deze blijvend te ondersteunen en begeleiden waar mogelijk.

Wij spelen ook zeer actief in op de nieuwe media met deze website boordevol informatie en ook op social media zoals Facebook en Instagram. Op die manier kunnen wij niet enkel onze leden en sympathisanten informeren maar dragen wij ook een positief beeld van de arbitrage uit en zetten we actief in op de rekrutering van nieuwe collega’s voor onze mooie hobby.

Sinds 15 augustus 2018 werd onze vereniging onder het huidige bestuur omgezet naar een VZW. De ondernemingsnummer van Scheidsrechters Gewest Beringen VZW is 0700.889.336.

Meer informatie over onze huidige bestuursploeg kunt u terugvinden op de volgende link: Bestuursploeg

.

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.