Gewestelijke cursussen

Viermaal per jaar organiseren we een gewestelijke cursus. Dit enerzijds ter opfrissing van de reglementen en anderzijds om te kunnen luisteren naar de nieuwe richtlijnen van het Bureau Arbitrage Limburg.
Bovendien eindigen we meestal met een spelregelquiz van 10 vragen en is de cursus een uitgelezen kans om de collega’s te ontmoeten!

De lesgever voor onze vriendenkring is dhr. Armand Caubergs, tevens voorzitter van het Bureau Arbitrage Limburg.

Aanwezigheid op de gewestelijke cursussen is verplicht voor jeugd- en reservenscheidsrechters. Scheidsrechters actief in de namiddag dienen drie van de vier cursussen te volgen. Indien je niet aanwezig kan zijn op de cursus moet je deze cursus in een van de zes andere gewesten gaan volgen. Vergeet je dan wel niet te verontschuldigen bij het bestuur of het secretariaat (carl.coopmans@voetbalvlaanderen.be).

Een lijst met alle gewestelijke cursussen in de andere zes gewesten in Limburg kunt u terugvinden in de rubriek Downloads of via deze link. De gewestelijke cursussen voor Gewest Beringen van het seizoen 2020-2021 gaan door op volgende data:

  • Maandag 30 augustus 2021 om 19u (met afhaling scheidsrechterskaarten)
  • Maandag 8 november 2021 om 19u30
  • Vrijdag 21 januari 2022 om 19u30 (met nieuwjaarsreceptie)
  • Maandag 7 maart 2022 om 19u30

Deze cursussen gaan door in Buurthuis De Kardijk, Burgemeester Heymansplein 14 te Beringen-Beverlo.