Gewestelijke cursussen

Driemaal per jaar organiseren we een gewestelijke cursus. Dit enerzijds ter opfrissing van de reglementen en anderzijds voor nieuwe richtlijnen van het Bureau Arbitrage Limburg te geven.

De lesgever voor onze vriendenkring is dhr. Armand Caubergs. Aanwezigheid op de gewestelijke cursussen is verplicht voor jeugd- en reservenscheidsrechters. Scheidsrechters actief in de namiddag dienen twee van de drie cursussen te volgen.
Indien je niet aanwezig kan zijn op de cursus moet je deze cursus in een van de zes andere gewesten gaan volgen. Vergeet je dan wel niet te verontschuldigen bij het bestuur of het secretariaat.

De gewestelijke cursussen voor Gewest Beringen gaan dit jaar door op volgende data:

  • Maandag 28 augustus om 19u (met afhaling scheidsrechterskaarten)
  • Vrijdag 12 januari om 19u30 (met nieuwjaarsreceptie)
  • Maandag 12 maart om 19u30

Ook dit seizoen gaan de cursussen door in parochiezaal St. Paulus, Diestersteenweg 33 te Beringen-Paal.

Ps: Op 13 november 2017 wordt een supplementaire cursus georganiseerd. Volledig vrijblijvend voor al de leden van onze vriendenkring.