Gewestelijke cursussen

Viermaal per jaar organiseren we een gewestelijke cursus. Dit enerzijds ter opfrissing van de reglementen en anderzijds voor nieuwe richtlijnen van het Bureau Arbitrage Limburg te geven.

De lesgever voor onze vriendenkring is dhr. Armand Caubergs. Aanwezigheid op de gewestelijke cursussen is verplicht voor jeugd- en reservenscheidsrechters. Scheidsrechters actief in de namiddag dienen drie van de vier cursussen te volgen.
Indien je niet aanwezig kan zijn op de cursus moet je deze cursus in een van de zes andere gewesten gaan volgen. Vergeet je dan wel niet te verontschuldigen bij het bestuur of het secretariaat.

De gewestelijke cursussen voor Gewest Beringen van het seizoen 2018-2019 gaan door op volgende data:

  • Maandag 27 augustus 2018 om 19u (met afhaling scheidsrechterskaarten)
  • Maandag 26 november 2018 om 19u30
  • Vrijdag 18 januari 2019 om 19u30 (met nieuwjaarsreceptie)
  • Maandag 11 maart 2019 om 19u30

Vanaf seizoen 2018-2019 zullen de cursussen doorgaan in Buurthuis De Kardijk, Burgemeester Heymansplein 14 te Beringen-Beverlo.