Gewestelijke (jeugd)cursussen

Viermaal per jaar organiseren we een gewestelijke cursus. Dit enerzijds ter opfrissing van de reglementen en anderzijds om te kunnen luisteren naar de nieuwe richtlijnen van het Bureau Arbitrage.
Bovendien eindigen we meestal met een spelregelquiz van 10 vragen en is de cursus een uitgelezen kans om de collega’s te ontmoeten!

De lesgever voor onze vriendenkring is dhr. Patrick Leenaert.

Aanwezigheid op de gewestelijke cursussen is verplicht voor jeugd- en reservenscheidsrechters. Scheidsrechters actief in de namiddag zij ook steeds van harte welkom. Indien je niet aanwezig kan zijn op de cursus moet je deze cursus in bij een andere vriendenkring gaan volgen. Data van de cursussen zijn terug te vinden via RefAssist.

Deze cursussen gaan door in OC De Cor te Koersel.